آشنایی با فن کویل و انواع دریچه فن کویل- گروه صنعتی دی

یکی از از همین جور ها حرفه کوئل سقفی-زمینی می باشد که قابل نصب بر روی زمین یا روی دیوار و همینطور قابل کارگزاشتن در بین سقف و دیوار میباشد. اسم دیگر همین دستگاه، حرفه استاتیک بالا (High Static) هست که علت آن همان پرتاب باد فراتر است. در جلوی همین رشته کویل یک دریچه مشبک قرار می گیرد که در رخ مکش از پشت، در پشت دستگاه نیز قرار میگیرد. جهت برش اضلاع کادر آنان را در ارتفاع های ضروری از هر دو سر بصورت ۴۵ مرتبه دارای اره برقی برش می دهیم تا در زمان اتصال به نیز زاویه ی گوشه های قاب دریچه فن کویل دقیقا ۹۰ سکو گردد.پس از برش سرهای اضلاع فریم،با قطعاتی بنام کرنر هر یک از همین اضلاع را به هم متصل می کنیم.این اتصال به جهت اینکه به تمیزترین گونه ممکن درآید بصورت پِرسی و غیرجوشی صورت می گیرد تا پلیسه یا بُراده یا این که زایده ای بر روی نقاط اتصال اضلاع کادر دریچه رشته کویل خطی باقی نماند.با صورت گیریِ ساختار قاب روزنه رشته کویل نسبت به تولید خزینه یا این که جای پیچ بر روی نما یا این که نصیب دیواره ی داخلیِ پروفیل کادر دریچه فن کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها در صورتی که بر بر روی نمای فریم روزنه فن کویل تولید شود دریچه بصورت پیچ از رو و در صورتی که در دیواره داخلیِ پروفیل ایجاد شود بصورت پیچ مخفی در محل خویش کارگزاری می شود. سوای شیار بوده و فریم منفذی ندارد. تمام اجزای همین روزنه حرفه کویل ماهیتا از محصول آلومینیوم می باشد.برای ساخت این روزنه حرفه کویل نخست باید نسبت به ایجاد فریم اقدام نمود.بر اساس ابعاد به دست آمده در سطح ی سایزینگ، ارتفاع و عرض کادر را از پروفیل های آلومینیومی برش می دهیم.در تراز بعد از آن به جهت قابلیت و امکان تشکیل چهارچوبه ی کادر دریچه فن کویل گوشه های این اضلاع را کلیدی ارّه فلزی بصورت ۴۵ جايگاه گوشه زنی می کنیم.این گوشه زنی باعث تشکیل گونیای کامل در هر یک از گوشه های فریمِ دریچه حرفه کویل می گردد.برای اتصال هریک از اضلاع روزنه رشته کویل از یک قطعه فلزی بنام کرنر به کار گیری می کنیم.این قطعه که در پشت زوایای فریم،اضلاع را به نیز متصل می کند به شکل پِرِسی از هر دو ضلع به قاب روزنه فن کویل متصل می شود و منجر ساخت چهارچوبه ی کادر ودریچه فن کویل می شود.با ایجاد و شکل گیریِ مراحلِ نخستین ی کادر دریچه حرفه کویل در این سطح نسبت به ایجاد جای پیج بر روی نمای بیرونی یا این که داخلیِ قاب روزنه رشته کویل مبادرت می کنیم.این جای پیچ ها بصورت حفره ای بر بر روی فریم دریچه ساخت می شوند تا از پر رنگ شدنِ پیچ بر بر روی نمای کادر دریچه رشته کویل خودداری کند. درِ روزنه دسترسی رشته کویل به دو رخ وزنهای و لولایی ایجاد میشود. به جهت ساخت روزنه دسترسی فن کویل از دو مدل قاب سه و پنج سانتیمتری به عمل دریچه حرفه کویل در اصفهان میرود. پس از برش اضلاع پروفیل اقدام به گوشه زنی اضلاع خواهد شد تا پس از اتصال این اضلاع به هم زوایا و گوشه های فریم تماما گونیا و قائمه شود . برای حل این نقص‌ به خواسته ساخت دسترسی به داخل دستگاه از دریچه مشاهده به کارگیری میشود. در واقع برتری این جور به خاطر ظاهر زیبا و فوق رشته رشته بودن آن است که به هیچ وجه نمیتوان روی آن جلوس کرد و خلل معمول بقیه فن کویل های زمینی را ندارد. ولی نوعی حرفه کویل زمینی به نام حرفه کویل دکوراتیو نیز است که تراز شیب داری دارد و نمیتوان بر بر روی آن نشست. نوعی فن کویل اهمیت اسم زمینی فوق باریک و هم وجود دارد که میتوان آن را بر بر روی دیوار یا این که زمین نصب کرد. به عبارتی طور که از نام این وسیله مشخص است، همین جور درون سقف خانه ها کارگزاری میشود و ذیل آن یک دریچه پهناور به جهت بازدید قرار میگیرد. همین جور نیز باطن سقف کاذب نصب می‌شود و دور از دید مستقیم قرار دارد. این یک عدد ازمعایب سیستم دو لولهای محسوب میشود. یک عدد از مشکلات استعمال از این سیستم که به دستگاه زخم وارد می‌نماید نشستن ساکنین بر روی آن است و فضای بیشتری از محیط را اشغال مینماید و به همین ادله به کار گیری از این جور در شهرک های دریچه فن کویل سقفی مسکونی کاهش شد.

مقالات جالب
آتش سوزی ساکنان دهکده دورافتاده آلبرتا را مجبور به تخلیه با قایق و هواپیما کرد