ایکس بادی (xbody) چیست

استعمال از دستگاه های مخصوص این طرز می بایست به شکل کاملا بنیادین انجام شود تا تاثیرگذار باشد. تیم ایکس بادی ایران: همین متد آثار متفاوتی را به یار دارد: از کار کشته نمودن ماهیچه ها کمر، شکم و کف لگن که به دشواری قابل تغییرهستند گرفته، تا توان بدنی، فرم گیری شکل بدن و رشد عضله ها را می اقتدار اهمیت همین نحوه انجام داد. در همین طریق مهم فرستادن پالس های الکتریکی مستقیم به عضله‌ها شتاب عضله سازی تا 5 برابر و شتاب چربی سوزی تا 3 برابر ارتقا پیدا خواهد کرد. ورزش لاغری ایکس بادی در شمال تهران یکی از از سبک های تازه در چربی سوزی می باشد. دستگاه لاغری ایکس بادی مورد تایید سازمان های بزرگ جهانی می باشد. برای هر فردی نسخه ای ارائه می شود که اساسی رعایت نمودن آن لاغری تولید خواهد شد. هنگامی که شما به باشگاه می روید، اصلی فشاری که از نحوه وزنه به عضله شما وارد می شود، امر هایی از مغز به ماهیچه شما ارسال می شوند و مشخص و معلوم می کنند که باید منقبض شوند. در خصوص XBody جریان های الکتریکی تعریف و تمجید شده در دستگاههای ایکس بادی تنها این قابلیت و امکان را دارند که ماهیچه های اسکلتی بدن را زیر اثر گذاری قرار دهند و عضوهایی همچون قلب در دسترس پالس های الکتریکی قرار ندارند در عاقبت به جهت سیستم قلبی و بقیه عضوهای کلیدی بدن ضرر و زیان و عوارضی نخواهند داشت. حیاتی توجه به سایز شما، همین جلیقه ها می توانند منعطف باشند و به صورت خارجی بدن شما در بیایند، زیرا اقتدار ایکس بادی چیست کشسانی مناسبی دارند. این تمرینات ورزشی میتواند عضله‌ها و چربیهای بیش تر در پهلو و شکم را دارای تحریک الکتریکی زیر تاثیر قرار دهد. زمانی تعادل ماهیچه‌ها پشت، شکم و یا کف لگن به نیز میخورد سبب ساز درد در کمر و ستون فقرات میشود. باید این نوید را به شما بدهیم که همین پالسها فقط عضله‌ها اسکلتی رشتههای بدن را فعال می کند و بر بر روی اعضایی همچون قلب هیچگونه تاثیری ندارد. در واقع تمرین بوسیله تحریک های الکتریکی که پدهای الکتریکی تولید می نمایند را EMS می گویند ( Electrical Muscle Stimulation ) که اهمیت اثر گذاری گذاری موءثر و مهم راندمان بالا بر روی همه عضلات، فرآیند عضله سازی را دنبال میکنند.