بهترین روش درمان ژنیکوماستی

اکثر جراحان این فعالیت را مهم بیهوشی عمومی انجام می دهند، ولی همین نحوه برای انجام زیر آرامبخشی دهان و بی حسی موضعی هم مناسب است. عارضه ها ژنیکوماستی می تواند در نتیجه عوارض داروهای بی شمار و داروهای سوء استفاده باشد. بد نیست بدانید که هورمون های جنسی زنانه و مردانه ( استروژن و تستوسترون) در هر دو جنس حیاتی نسبت های متعادلی وجود دارا‌هستند .هر مدل خلل در تعادل نسبت طبیعی این هورمون ها دربدن منجر بروز صفات ثانویه جنسی غیر طبیعی در زن و یا مرد می شود . اصلی اعتنا به این‌که طرز های درمان ژنیکوماستی متعدد می باشد و بسته به: شدت بزرگی سینه ها، سن بیمار، تفسیر حال و سابقه بیماری فرد تعیین می شود؛ هزینه ها متغیر است. در حال حاضر بهترین طرز درمان بزرگی سینه، نحوه ترکیبی لیپولیزر و ساکشن همراه اهمیت تخلیه بافت غددی از طرز برشی محدود است. یکی از از عامل ها نا خوشایندی که بعضا آقایان اصلی آن مواجه هستند ، بزرگی سینه یا این که ژنیکوماستی است. چه عواملی سبب ساز ژنیکوماستی در برهه زمانی بلوغ می شود؟ این اختلافات احتمالاً ناشی از تغییرات در آنچه که معمولی تلقی می شود و سن مختلف پسران گزینه باز‌نگری در مطالعات است. به طور معمول در حالا رویش مردان در سنین بلوغ ممکن هست در معرض خطر ژنیکوماستی که چکیده از فرایند رویش معمولی می باشد قرار گیرند. بخش اعظم مردم استروژن را به تیتر یک هورمون اختصاصی به شخص زن می دانند، البته مردان نیز آن را ساخت می نمایند هر چند که به طور معمول در مقادیر پاره ای مقدار استروژن نر که بیش از حد مضاعف می باشد و یا از حد تستوسترون خارج نیست، می تواند باعث ژنیکوماستی درمان ژنیکوماستی اساسی کلومیفن شود. تستوسترون و استروژن هورمون ها ویژگی های جنسی را در مردان و زنان کنترل می کنند. همگی اشخاص چه مرد و چه زن، هورمون های زنانه (استروژن) و هورمون های مردانه (آندروژن ها) دارند. ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل در سطح هورمون ها هست که در آن میزان استروژن (هورمون های زنانه) نسبت به میزان آندروژن ها (هورمون های مردانه) ارتقاء می یابد. هورمون استروژن در واقع هورمونی است که کار رویش بافت سینه ها را در بر دارد. ولی اگر تراز استروژن در مردان دوچندان بالا باشد یا این که از حد تعادل حیاتی تراز تستوسترون خارج شود، میتواند ژینکوماستی ایجاد نماید.

مقالات جالب
کانادا پست از استراتژی آشتی بومی و شمالی رونمایی کرد