تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانجات: چالش ها و راهکارها – آرال شیمی

به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها حادثه می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند. بعضا از فرآینـدهای بیولوژیکی در حضـور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنان فرآینـدهای هوازی و به روش هایی که از فرآینـدهای هـوازی در آنها استفـاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود. به این ترتیب در کار این دسته سیستم ها در پکیج تصفیه فاضلاب طوری طراحی می شوند که هواده های حتمی بر پایه خصوصیت های اظهار شده بوسیله ساخت کننده در آیتم سرعت انتقال اکسیژن، که در شرایط استاندارد دمایی (20 درجه سانتیگراد) در آب سوای اکسیژن محلول آزمایش شده است، آماده شوند. براین اساس همین سیستم، روند مناسبی میباشد که می تواند در محدوده وسیعی به جهت سیستمهای استعمال دوباره از پساب تصفیه شده در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی به فعالیت گرفته شود. مراحل MBR یک سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه می باشد که از ادغام پروسه تصفیه بیولوژیکی (لجن فعال) اهمیت یک سیستم ممبرانی مستغرق تشکیل شده است. این روند اهمیت ادغام واحدهای تهنشینی (زلالسازی)، هوادهی و فیلتراسیون در یک راکتور، جایگزین فرتیندهای تصفیه متعارف (لجن فعال متعارف) شده و یک سیستم معمولی و اثر گذار را تشکیل می‌دهد که هزینههای سرمایهگذاری نخستین و هزینههای بهرهبرداری سیستم را کمتر میدهد. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ­ای پایین، طیف گسترده ­ای از آلاینده­ ها را آیتم تصفیه قرار دهند. به روش هایی که طی آن ها از نیروها و ویژگی های فیزیکی مواد برای حذف آنان استفاده می شود، طرز های فیزیکی می گویند.آشغالگیـری، دانه گیری، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیـون و ته نشینـی نمونه هایی از روشهـای فیزیکی تصفیه فاضلاب هستند. بعد از آن در قسمت آشغالگیر ذرات درشت و زباله ها از طرز دانه بندی فیزیکی حذف و پساب به واحد بعدی ساماندهی می گردد. در همین نصیب به فاضلاب ورودی اکسیژن دهی و با استعمال از مدیاها فعالیت گذارده شده میکروارگانیسم ها رویش کرده و جمع لجن تشکیل می گردد. پساب خروجی از همین پکیج ها در محدوده استانداردهای سازمان حفاظت محفظه زیست است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد اکثر در گزینه تصفیه فاضلاب کشتارگاه مرغ لطفا به بازدید از وب تارنما ما.