دریچه های چهار طرفه سقفی – تهویه نو

بستگی دارد. به طور معمول نمی توان بها ثابتی برای دریچه سقفی گرد ابلاغ کرد، البته شما می توانید هر زمان که قصد خرید این متاع را داشتید به سایت شهر آهن سر بزنید و قیمت لحظه ای این محصولات را بیابید. می توانید حساس کاوش در تارنما شهر آهن به جنس آیتم نظر خویش دسترسی پیدا کنید. همین گونه دریچه سقفی حساس ساختارِ پرّههای داخلیِ “یو”شکل باعثِ پرتابِ جریانِ هوا به سه جهتِ گوناگون میگردد. از دریچه سقفی مشبک نیز جهتِ دمِش و نیز جهتِ مکِشِ هوا استعمال میگردد. از دریچه سقفی تایلی با دریچه گرد پر رنگ نیز به جهت سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) به کارگیری میگردد. روزنه سقفی با دریچه گردِ جت نازل را نیز برای سیستمِ برگشتِ هوا(مکِش) و هم به جهت سیستمِ رفتِ هوا(دمِش) به عمل می برند.درصورتِ استفادهی همین دریچه برای سیستم مکش، استعمال از دمپر الزامی نیست. دریچه سقفی چهارطرفه نیز میتواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا به عمل رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش به کاربرده می‌شود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند به طور مستقل برروی سقف پیچ و نصب شود و هم می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و دریچه های خطی سقفی تعبیه شود. دریچه سقفی تایلی اساسی دریچه گرد برجسته به وسیلهیک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ شبکه هوا متصل میگردد. سطحِ بدنه دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد برجسته به وسیله رنگ کورهای و مرغوب در رنگهای متنوع پوشش دیتا می‌شود و به بازار عرضه میشود. همین روزنه سقفی نیز همانطور که از نامش پیداست اصلی پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” شکل باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ یگانه میشود. روزنه های خطی یک عدد از اشکال روزنه های تهیه هوای دیواری می باشد که در دو دسته 90 و 30 سکو در بازار یافت می شود، که به اعتنا به زاویه پره ها در زاویه دهش دریچه های سقفی چهارگوش باد تفاوت دارند. پره های این دریچه های سقفی صدای خیلی پاره ای تولید می نمایند به ادله این‌که در ساختمان فیزیکی این محصولات آیرودینامیک به کار رفته است. دریچه های کولر گرد از ظاهر زیبایی برخوردار هستند و به این ادله در بین مردمان فراوان دوست داستنی هستند. این سوله کانال سازی، طراح و مجری اشکال شبکه های انتقال هوا مانند کانال هواساز، شبکه پارکینگ، کانال سازی صنعتی، شبکه کشی کولر آبی، نتورک گزاست و همچنین ارائه دهنده اهمیت کیفیت ترین ملزمات سیستم تهویه مطبوع همچون انواع دمپر، روزنه های داکت اسپلیت و …