شیر برقی چگونه کار می کند؟

در همین شیر پس از اتصال برق به بوبین یک نیروی مغناطیسی ایجاد میگردد که بر بر خلاف مدل قبلی ، همین بار بوبین هسته یا این که پیستون را از درون خویش دفع می نماید و پیستون بواسطه نیروی تولید شده فنر را فشرده می کند و باعث بسته شدن مسیر عبور شیر برقی آب 6 اینچ میگردد. اما در شیر برقی کتابی از بوبین در ساختار و ساختمان آن به کار گیری شده هست با تحریک بوبین اولیه جک و یا این که موتور تغییر تحول وضعیت می دهد. یک شیربرقی سه راهه ، سه دهانه دارااست :هنگام برقراری تغذیه در بوبین ، یکی از از ورودی ها به دهانه مشترک متصل می‌شود و فشار به جهت انبساط سیلندر پنوماتیک اعمال میگردد.هنگامی که پاور قطع می باشد ، دهانه دیگر به درگاه مشترک وصل میگردد و فشار از همین طرز تخلیه شده و سیلندر به وضعیت اولیه برمیگردد.این موقعیت متساوی یک سوئیچ الکتریکی تک قطب – تک مسیر است. به جهت پرهیز از ورود هرگونه ذرات معلق به سوپاپ و نشیمن فی مابین لوله مایع و مجرای ورودی شیر، فیلتری وجود دارد. در این پژوهش اثر گذاری کارایی پمپ و شیر های برقی بر نوسان فشار مایع هیدرولیک ترمز نشان داده شده است؛ برای این خواسته سیستم ترمز ضد قفل ماشین در نرم افزار AMESim مشابه سازی شده و جهت صحه گذاری، نتیجه های به دست آمده اهمیت وضعیت تجربی مقایسه شده است. شیربرقی سروو: این شیر برقی براساس اختلاف فشار در دیافراگ حتی وقتی که جریان انقطاع است میتوانند گشوده یا این که بسته باشد. به جهت شیر برقی اهمیت کارایی غیر مستقیم (Pilot-operated)، افت فشار باید دستکم مهم کمترین اختلاف فشار ممکن سیستم برای کارکرد مطلوب برابر باشد. دست‌کم اختلاف فشار کاری یا MINOPD در شیربرقی: دست کم اختلاف فشار آیتم نیاز به جهت گشوده بودن شیر برقی است. شیر برقی یا این که سولونوئید والو از دو قسمت اهمیت بدنه و کویل تشکیل شده است. شیر برقی به جهت برای در دست گرفتن سرعت جریان در ابزارها ، سیستم ها و موتورها کلیدی استفاده از سیال و هوا استعمال می شوند. دارای اعتنا به فرستادن فرمان های الکتریکی مقدار گشوده و بسته شدن آن ها ببین صفر تا صد میباشد در دست گرفتن می شود. چنانچه شما فشار متعددی اعمال کنید ، احتمال گیر نمودن شیر در باز یا بسته شدن وجود دارد.در مواردی که فشار اعمالی از میزان تحمل سیر انتخابی بزرگتر باشد ، شیر به شدت زخم میبیند و اثرات نامناسبی بر سیستم میگذارد.اگر شما منشاء تغذیه ناصحیحی را استعمال نمایید ، احتمال سوختن بوبین یا این که جراحت دیدن منشاء تغذیه وجود دارد.

مقالات جالب
رسیدن به اهداف با قانون جذب، دروغ یا واقعیت ؟