نکات ریز رینگ و پیستون موتورسیکلت[قیمت +آموزش کامل]

می شود. به این منظور پیستون را به قشرهای حافظ آغشته می نماید تا مقاومت پیستون در در مقابل سایش ارتقا یابد ضروری به ذکر می باشد که برخی از این پوشش ها مثل پوشش گرافیتی، روغن را در خود نگه می دارند. به این ترتیب درصورتیکه در زمان عیبیابی یخچال فریزر متوجه شدید که دمای آن اثبات نگه داشته نمیشود و از طرفی ثابت ماندن دمای آن مبتلا خلل میشود، به احتمال مضاعف کارایی ترموستات در گیر ایراد شده است. در نتیجه پین پیستون نیازی به نگه داشتن پایه پیستون ندارد و می تواند کوتاه تر و سبکتر باشد. در حین عیبیابی سردخانه حتماً به این مسئله دقت کنید که اُوِرلود با اساس مشترک کمپرسور به شکل سری بسته میشود. نکته مهمی که در هنگام عیبیابی یخچال باید به آن اعتنا نمایید این هست که گاز یخچال فریزر طبق معمول به رخ مایع میباشد که آنگاه از ورود به همین لولهها به وضعیت گاز در میآید. گاز اصلی فشار و در وضعیت مایع قبل از ورود به اپراتور دستگاه وارد لوله مویین میشود. نکتهای که در زمانه عیبیابی یخچال به آن می بایست اعتنا کنید این است که گاز مبرد از سمت کمپرسور با فشار فراوان به سمت اپراتور دستگاه جهت دهی میشود. در چنین مواردی حروف C-L نشان دهنده فشار ناچیز و C-H بیانگر (فشار بالا) خواهد بود. پیستون شما می بایست قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بالایی داشته باشد، البته وزن آن بایستی تا حد ممکن اندک باشد. حیاتی توربومگ هممراه باشید تا درمورد نحوه ی اندازه گیری و بررسی سلامت رینگ پیستون اطلاعاتی را به دست آورید. در هنگام عیبیابی یخچال به جهت شناسایی همین قطعه باید شکل ظاهری آن را در حیث داشته باشید. این مورد قضیه نکته مهمی هست که می بایست در زمانه عیبیابی دستگاه به آن توجه ویژه داشته باشید. ترموستات یک عدد از قطعات موجود در سردخانه میباشد که وظیفه اهمیت آن تهیه و تنظیم دما و در عین حالا خاموش و روشن نمودن کمپرسور در دستگاه است. وقتی که شما دمای سردخانه را بر روی عدد آیتم نظر خویش تهیه میکنید، کمپرسور برای این که دمای گوشه و کنار فریزر را به دمای ست شده برساند وارد کار می‌شود و فعالیت خویش را آغاز میکند. کلیه یخچالها و فریزرها اصلی قطعهای به اسم ترموستات میباشند که قابلیت تنظیم دما را دارد. لوله مویین هم یکی از از قطعاتی هست که در یخچالها تعبیه شده است. لولههایی که در اپراتور یخچال فریزر تعبیه شدهاند در واقع سطوحی میباشند که گرما از نحوه آنها انتقال مییابد. سرمای حاصل از کارایی کندانسور و اپراتور به وسیله فنی که بر روی اپراتور تعبیه شده است به کابین یخچال فریزر انتقال مییابد. از همین باید وسیلهای وجود داشته باشد که بتواند این برفکها را آب کند. علاوه بر همین شکافت رطوبت و آب به درون کمپرسور باعث می شود کارایی و کارایی این قطعه از سردخانه تا حد قابل توجهی افت کند. به کلمه دیگر ترموستات در یخچال فریزر نقش کنترلکننده دما را بر عهده دارد. این قطعه شبیه به لوله مسی است که ظواهر فنری شکلی دارد. هنگامی که در اکنون عیبیابی یخچال فریزر خود می باشید حتماً به این مسئله توجه کنید که پیدایش اختلال در کارایی سردخانه می تواند به استدلال شکافت رطوبت و یا ذرات رسوبزا به درون کمپرسور دستگاه باشد. آنگاه از اینکه گاز تغییر تحول شکل بخشید و از طرفی فشار آن هم تا حد قابل توجهی کاهش یافت، وارد اپراتور دستگاه می‌گردد و در آنجا خنک می گردد و بعد به باطن کابین یا محیط داخلی سردخانه وارد میشود. رخ کف پیستون طبق اصلی صورت سر سیلندر و صورت محیط احتراق هم تغییر‌و تحول می نماید . در برخی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارااست که هنگامی سوپاپ ها گشوده می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در برخی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به رخ های دیگر می باشد تا تلاتم در محیط احتراق ارتقاء یابد. در اولی 180 سکو چرخش محور پمپ، در نقطه ای که پیستون ها شروع به بازگشت (عقب کشیده شدن) می کند، به این معنی که نصیب باز انتهای سیلندر، در برابر شیار ورودی که بر روی صفحه ی سوپاپ (valve plate) قرار دارد، پیستون nfu برای ۲۰۶ می لغزد. یک عدد از وظایف اپراتور یخچال علاوه بر انتقال گرما به بیرون، در کنار کندانسور به عملیات خنک شدن گاز مبرد یاری میکند. شاید زمانی که در حالا عیبیابی فریزر خود میباشید کلیدی نام شیر انبساط نیز بازخورد کنید. وقتی که دمای باطن گوشه و کنار یخچال به میزان آیتم نظر رسید، ترموستات در صورتی که به درستی کار کند، فرمان توقف عملیات را برای کمپرسور صادر میکند. وقتی که کاربر غذای گرمی را در درون یخچال فریزر قرار می دهد و یا این که درب آن را باز و بسته میکنید، دمای باطن یخچال از وضعیت تعادل بیرون میشود و باید کمپرسور وارد فعالیت شود و مجدد دمای یخچال را به بهترین پیستون به جهت پژو حد مطلوب برساند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت بهترین پیستون برای پراید وب سایت خود باشید.

مقالات جالب
قلدری ، جو کار سمی ادعا شده در شعبه بهداشت خدمات بومی در ساحل شرقی