همه چیز درباره پتاسیم هیدروکسید

کمپانی ساعد تجارت خاورمیانه، از واردکنندگان پهناور و به نام پتاسیم هیدروکسید از اروپا بوده و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی صنعتی بالخص فروش پتاسیم هیدروکسید اصلی خلوص ۹0 % در بسته ۲۵ کیلویی در حجم بالا تجربه بالایی دارد. از مهمترین کاربردهای دیگر آن، در تهیه و تنظیم کودهای شیمیایی و به عنوان الکترولیت در باتریها میباشد. هیدروکسید پتاسیم Potassium Hydroxide نسبت به هیدروکسید سدیم اقتدار بازی بیشتری دارد و به مقدار بیشتری در آب حل می شود. این ماده می تواند سبب ساز زخم به بافتها و احساس سوختن شدید شود. اصلی افزودن نمک های پتاسیم مربوط به اسیدها می توان از همین خوردگی دوری کرد. لیکن در هر صورت آمار و ارقام تولیدات جهانی حاکی از همین میباشد که تولیدات سدیم هیدروکسید نسبتاً 100 برابر پتاسیم هیدروکسید تولید می شود و اکثریت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عارضه ها گفته شده از سدیم هیدروکسید استعمال می نمایند . اصطلاح سوخت زیستی جامد میتواند در ظاهر مقداری گمراه کننده باشد زیرا بسیاری از اشخاص گمان می کنند که سوختهایزیستی فقط دارای انجام بعضی فرایندهای پیشرفته ساخت میشوند. هیدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سپید و ناهموار می باشد که اکثر اوقات محلول در آب میباشد و در تماس اساسی پوست، دارای اثر خورندگی است. همانند هیدروکسید سدیم (NaOH)، پتاس ماده بی رنگ و یک مثال از بازهای کار کشته می باشد و کاربردهای بخش اعظمی در صنعت و کشاورزی دارد. شیمیدان ها هیدروکسید پتاسیم را به تیتر پتاس و آب قلیایی می شناسند و این ماده ترکیبی محلول در آب میباشد که اهمیت کاربرد فراوانی در صنعت می باشد . پتاس (هیدروکسید پتاسیم) یکی از ترکیباتی است که مردمان عام به آن خاکستر می گویند. یکی از از کاربرد های پتاسیم هیدروکسید در حوزه ایجاد کود های کشاورزی می باشد . پتاسیم باقی در محلول مهم آب واکنش نشان داده و هیدروکسید پتاسیم ساخت میگردد. بنابراین بر اساس وزن مولکولی، NaOH پاره ای عمده از KOH محلول است. برای انواع کاربردها از جمله تولید صابون، بیودیزل، باتری، سلول سوختی و کود اثرگذار است. این ماده به صورت جامد به صورت بیبو، و سپید رنگ می باشد که یک مخلوط غیر معدنی اهمیت فرمول شیمیایی KOH است. بعنوان مثال ، در فرایند پیل جیوه ( کاستنر-کلنر Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد استفاده می شود و ملغمه سدیم حاصل با آب ترکیب می‌شود و تولید هیدروکسید سدیم مینماید و در مراحل دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می‌کند و دیافراگم (از فرآورده پنبه کوهی یا این که بقیه مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از هم جدا میسازد.

مقالات جالب
بهترین راه برای یادگیری و ورود به بازار کار تعمیرات لوازم خانگی کدام است؟