پیستون موتور چیست ؟

این پیستون هم مثل پیستون سدیمی هست . همین اختلاف قطر در میان نیم تا ۷دهم میلیمتر است. پیستون بیضی رخ وقتی گرم شودبه وضعیت دایره ای کامل درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم هست لقی یه خرده فی مابین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 رتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. در نتیجه در بالای پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود دارد . در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم داراست و حدود 70% مقاومتر از دسته ریختگی آن است. مرحله بازه زمانی برخی دامن ها به دسته ای برش کارخانه پیستون سازی تبریز خورده می باشد . موتور شعاعی همانند هر مدل موتور چهار زمان پیستونی ، پیستون ها ، سوپاپ ها و شمع دارااست . در پیشین کل پیستون ها اهمیت تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به جور موتور این مرحله طراحی مختلفی دارد. همین همینطور به خاطر خاصیت گوه ای هندسه حلقه باعث می­شود توزیع روغن در کل کورس حرکت این قطعه به شکل بهینه رخ پذیرد. کل رینگ های پیستون به عمل رفته در موتورهای Briggs & Stratton از متاع فولاد چدن می­باشند. پیستون دیزل ژنراتور در واقع قطعه متحرک محیط احتراق می­باشد. پیستون دیزل ژنراتور قطعه ای استوانه ای صورت در موتور است، و بر اثر نیروهای حاصله از روند احتراق در باطن محیط سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می­دهد. رینگ پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که به جهت تولید آب بند فی مابین پیستون و جداره سیلندر به فعالیت می­رود. تاج پیستون (سر پیستون) مرحله فوقانی پیستون (بالاترین نقطه نسبت به سرسیلندر) است، که حین کارایی موتور پایین نیروها و دماهای بسیار شدید قرار دارد. به برهان سرعت بالا و مسافت نزدیکی که نسبت به دیگر اجزا مجاور خویش دارا‌هستند باید دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل کار کنند. علاوه بر این چدن را می­توان به سادگی کلیدی مواد دیگر پوشاند تا استمرار آن ارتقاء یابد. بدیهی می باشد که در بلوک سیلندر یک خودرو ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست بنابراین هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو بیشتر شود ، حجم و ترازو بلوک سیلندر آن خودرو نیز ارتقاء پیدا می کند. تفاوت پهناور آن در میل لنگ هست . این خط مش بدان مضمون‌ میباشد که پیشرانه OPE برای انتقال گازها به باطن و بیرون سیلندرها نظیر پمپ عمل نمیکند؛ زیرا چنین کاری سبب ساز کاهش تلفات پمپاژ و صرفهجویی در مصرف انرژی میشود. متاع آن ها از چدن یا آلومینیم است پیستون های چدنی بدنه ای تبارک تر و سنگین تر دارند. امروزه این پیستون های آلومینیومی به دو شیوه ریخته گری یا این که آهنگری ساخته می شوند که از نوع آهنگری آن در موتور های پرقدرت و سنگین بوش پیستون تبریز استعمال می کنند. موتور های شعاعی در دسته سه و خیر پیستونی وجود دارا‌هستند . پیستون به قطعهای به نام شاتون متصل هست که شاتون نیز در انتهای خود به میل لنگ . شکاف گژن پین: این بخش محل قرار دادن گژن پین است. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون هستند در هر پیستون غالبا 3تا 5 شیار رینگ وجود دارد. فنر غالبا شامل تعدادی رخنه یا پنجره (مجرا) به جهت بازگشت روغن به شیار رینگ روغنی می­باشند. حلقه های پیستون دیزل ژنراتور به کار رفته در موتورهای کوچک به طور معمول شامل رینگ فشاری، رینگ پاک کن (وایپر) و حلقه روغنی می­شوند. این پیستونها به جهت موتورهای ریز و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به عامل ماهیت کارایی موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. فشار داخلی به عبارتی نیروی فنریت ذاتی است که رینگ پیستون را طبق اهمیت مختصات مصالح و طراحی به فعالیت رفته در ایجاد آن منبسط می­سازد. علت اهمیت همین گرم شدن بیش از اندازه هم آن است که یا مخلوط سوخت و هوا خیلی رقیق هست و یا اینکه اشکالی در عمل سیستم خنک کننده موتور پدید آمده است. موتورهای دو روزگار نیازی به حلقه روغنی ندارند چرا که روانکاری مورد نیاز آنان به وسیله روغنی که اساسی گازوئیل مخلوط شده تامین می‌شود و اصولا اصلی یک گوشه و کنار روغن جداگانه نمی­باشند. هنگامیکه ادغام سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد.