این نوع ایسیوها بدون سیستم ایمولایزر هستند

پر‌نور نشدن پیشرانه: یکی دیگر از نماد های فساد ایسیو پر‌نور نشدن پیشرانه ماشین میباشد. بدین ترتیب یکی از کلیدی ترین مواقعی که در دوران ثبت اسم بایستی به آن اعتنا شود میزان اشراف معلم است. براین اساس پشتیبانی بعد از آن از عصر موضوع کلیدی دیگری هست که بایستی به آن اعتنا داشته باشید. براین اساس باز‌نگری تجهیزات کارخانه مسئله دارای دیگری است که می بایست آیتم ایسیو هیوندا توجه قرار گیرد. الکتریسیته کاری ساختمان یک مسئله مهارت محور است. پیش از آن که به کارکرد و نقش ایسیو در خودرو بپردازیم حتمی میباشد این نکته را متذکر شویم که اهمیت نگاهی به فرایند گسترش و تغییرات در صنعت خودروسازی دنیا میتوان اخذ که سیستمهای الکتریسیته و کامپیوتر اتومبیل حتی از گذشته تا به امروز تغییرات دوچندان چشمگیری پیدا کرده و ضمن آن که انجام بخش اعظمی از امور را در خودرو ساده کرده البته اصلی پیچیدگیهایی هم ملازم هست به طوری که در یک‌سری سال آخر اشکال گوناگونی از تجهیزات الکترونیک و ریزپردازندهها در اتومبیل های نو به عمل رفتهاند که جراحت دیدن و یا این که خراب شدن آن ها میتواند دارندگان خودروهای تازه را حساس مشکلات بسیاری روبرو نماید. همین تبعه خارجی که معتاد به مواد مخدر صنعتی بود، در حالی به سرقتی بودن کامپیوترها (ایسیو) اعتراف کرد که یک حرفه سیم مفتولی نوک کج هم از درون لوازم همراه وی کشف شد که به جهت بازکردن در خودروها استفاده می شد. خرابی ایسیو سبب جرقه نزدن در چند از سیلندرها شده و کمتر گشوده دهی موتور را به همراه خواهد داشت. همین رخداد پس از فساد تمام واحد کنترل موتور و عدم کارایی درست آن شکل میدهد. الکتریسیته کاری ساختمان شامل مباحث بسیاری می باشد، براین اساس یکی دیگر از موردها مهمی که در دوران ثبت اسم می بایست به آن دقت داشت کامل بودن عصر می باشد. یکی از بهترین آموزشگاه های تعمیرات ecu (ایسیو) در تهران آموزشگاه پایتخت فناوری می باشد که کل ویژگی های واجب به جهت یک آموزشگاه فن ای را در بر دارد. یک عدد از همین سنسورها، Override است که مقدار ولتاژ ECU را در اختیار گرفتن میکند. الکتریسیته کشی ساختمان مستلزم کمک گرفتن از ابزار و تجهیزات بسیاری است که باید حیاتی شیوه کار آن‌ها آشنا باشید. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت ایسیو ایربگ پراید.