ایکس بادی چیست؟

تکانه ها توسط دستگاه ایکس بادی تولید می شوند و از طریق الکترود ایکس بادی به مرحله پوست و آنگاه ماهیچه ها میرسند. دستگاه ایکس بادی خود این امواج را به شکل مستقیم به ماهیچه‌ها ارسال می نماید و سبب ساز انقباض آن ها می شود. در طی تمرینات قدرتی مغز پیامی به ماهیچه‌ها میفرستد که موجب انقباظ آن می شود ولی همه عضله‌ها نمیتوانند این رابطه گسترده را به خوبی دریافت نمایند و این ماهیچه‌ها به راحتی فعال نمی شوند به این خاطر به لطف پرورش نمی یابند. حتی عصبهای ضعیف اهمیت این ایکس بادی قائمشهر ارتباط فعال میشوند. کلیدی همین حال، تحریک الکتریکی عصب از روش پوست (TENS) صرفا به عنوان یک التیام درد و به جهت اثرات درمانی ایکس بادی جنوب تهران استعمال می i motion شود. به جهت انجام تمرین حساس دستگاه EMS، حدود ۱۰جفت الکترود هوشمند در یک لباس منحصربهفرد شامل جلیقه و کمربند قرار گرفته می باشد که قابلیت و امکان تحریکات کل گروه های عضلانی تن را مهیا می کند. ایکس بادی نوعی تمرین میباشد که در آن از طریق EMS مخفف کلمه Electric Muscle Stimulation به معنای تحریک الکتریکی ماهیچهها به فعالیت گیری می شود و در روستا سال های آخر اهمیت نتیجه های بسیار لطف در فیزیوتراپی یار بوده است. XBody از جمله ورزش های نو ظهوری میباشد که در آن از سیستم Electric Muscle Stimulation (تحریک الکتریکی عضلات) اهمیت اسم اختصاری EMS بکار گرفته می شود. ما می توانیم اهمیت کمک گرفتن از آن، فارغ از اینکه حتمی باشد زمان زیادی را به ورزش های سنگین و رژیم های سخت اختصاص دهیم، شاهد کمتر وزن و ایجاد اندام های ایده آل متعددی به وسیله افراد باشیم. ورزش ایکس بادی می تواند برای چربی سوزی و تقویت عضله ها گزینه استفاده قرار گیرد ، این واقعاً اعجاز ورزش قرن بیست و یکم است. وقتی که عضله منقبض می شود، سبب می شود که اسید لاکتیک به بافت عضله وارد شدهو به این شکل مراحل عضله سازی را آغاز نماید که همین فرایند پس از وزنه زدن نیز حادثه می افتد.