برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

کاهش نیاز به تعمیر: همین گونه نیاز به تعمیر خاصی ندارد؛ در سرانجام علاوه بر کاهش هزینه های تعمیر، مراحل تولید و صنعت هم دارای وقفه های پی در پی مختل نخواهد شد. برج خنک کننده با تکمیل این چرخه صنعتی، پروسه جذب همین انرژی حرارتی و دفع آن به محفظه مناسب را انجام میدهد. برجهای خنک کن کلیدی گردش هوای طبیعی به بادهای برنده متکی میباشند و در رخ عمده شدن باد ، آب را در دمای تحت تری خنک می کنند. سه مدل برج خنک کننده به طور معمول آیتم به کارگیری قرار می گیرد ، برج خنک کن اهمیت گردش هوای طبیعی ، برج خنک کن با گردش هوای تحمیلی و گونه دیگر بصورت مدار بسته طراحی برج خنک کن می باشد. از سوی دیگر خود دستگاه برج خنک کن هم هیچگونه مخاطراتی را برای انسان و محفظه در فن 7*7 پی ندارد. به این ترتیب چیلر آب خنک فارغ از وجود یک برج خنک کننده نمی­تواند به عمل خویش ادامه دهد. احتمال تولید رسوب و گرفتگی در نازل های اسپری وجود دارااست و همواره بایستی تمیز نگه داشته شوند. در شرایطی‌که مایل به دانایی درباره گونه های روشهای رسوب زدایی و اسیدشویی می باشید نوشته اسید شویی و آموزش طریق رسوب زدایی پکیج و مبدلهای حرارتی را مطالعه نمایید. همین اتومبیل سرمایشی بواسطه مایعی مانند آب حرارت مازاد و مازاد ماشینآلات را جذب و آن را به گوشه و کنار جهت دهی میکند. و یا این که همین برج خنک کن چه کاربردی دارد؟ همانطور که گفته شد ، آب می تواند تا 7 مرتبه اختلاف از دمای مرطوب هوا خنک شود. البته بخش پائین برج خنک کن هیبریدی در تضاد اصلی بخش فوقانی، مربوط به کارایی مرطوب دستگاه میباشد که کلیدی آکنههایی میباشد. چنانچه آب کولینگ تاور در پشت بام بتواند تا 85 درجه فارنهایت خنک شود ، می تواند راندمان چیلر و تهویه ساختمان را ارتقا دهد. زیرا سقف را خنک می کنند و بار گرمایی شمسی را کاهش می دهند. حوضچه اسپری و برج خنک کننده اصلی گردش هوای طبیعی اساسی به کارگیری از فشار پمپ آب را به قطرات مضاعف ریز و اتمیزه تبدیل کرده و مرحله تبادل را افزایش می دهند. برج های حیاتی گردش هوای ناخواسته از یک فن به جهت انتقال هوا از روش برج به کار گیری می کنند.