تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

3- شیر فشارشکن برنجی یورک به اتصال مناسب (سایز اتصال “4/1) جهت کارگزاری گیج های اندازه گیری فشار تجهیز شده اند ؛ به راحتی با نصب گیج میزان گیری میتوان فشار ذیل دست (خروجی) را مشاهده کرد. لطفاً به صحت خاطر داشته باشید که به جهت پیشگیری از هرگونه ضرروزیان و ناکارآمدی احتمالی ، فشار تحت دست شیر فشارشکن برنجی نباید بالاتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های کارگزاشتن شده در نتورک داخلی واحد باشد. 4- شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا قابلیت نصب در لوله کشی ها به شکل عمودی یا این که افقی را دارند. شیر را به شکل عمودی یا افقی و ترجیحا غیر وارونه نصب کنید. کارگزاشتن شیرهای مورد حیث از جراحت های مربوط به سطح فشار بالا خودداری کرده و در مصرف آب صرفه جویی می شود زیرا در همین موارد مصرف آب کاهش می یابد. مراقبت از این متاع آسان هست و کارگزاری این مدل شیر به راحتی صورت می گیرد، طراحی این شیر معمولی و خوشگل است. جهت حفاظت از شیر فشارشکن برنجی در برابر فشار نامتعارف ،لازم به کارگزاری شیر یکطرفه (شیر خودکار) فورا آنگاه از شیر فشارشکن برنجی میباشد. سپس نقشه های شیر فشارشکن با استعمال از قابل انعطاف افزار solid works استخراج شد. وجود فشارشکن در شبکه انتقال سیالات از حیاتی بخش اعظمی برخوردار است. به کارگیری از این شیر در زمینه های گوناگون سبب ساز می شوند که هزینه های مربوط به خرید تجهیزات گران کاهش یابد و به جهت بهره برداری از خطوط انتقال از همین متاع مجهز و مطلوب به کار می رود. 6- آخرین تراز تهیه و تنظیم شیر فشارشکن برنجی ملازم اصلی ورود جریان آب به کانال داخلی واحد ، در حالیکه همگی جریان های خروجی در حالت بسته باشند ، انجام میشود. مشکلات این شیرها بر اثر ورود اجسام خارجی به وجود آمده و حتماً بایستی از صافی در سیستم بخار قبل از شیرهای فشارشکن استعمال نمایید و صافی ها به رخ دوره ای و کلیدی برنامه هنگامی معلوم خدمت شود. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد فشار شکن هیدرولیک دیپلماتیک بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.