تور عمان |تور ارزان عمان

در عمده بخش های سرزمین عمان رشته کوه های بزرگ و طاقت فرسا گذر حجر که از دشت ها و جلگه های از رأس مسندم آغاز می شود ودر امتداد امارت رأس الخیمه و فجیره و سلطنت عمان می گذرد تا بیابان ها و هامون های «الجو» امتداد یافته است تور عمان و قطر می پوشاند. بلندترین قلهٔ این حرفه کوه های تبارک که از همین بخش ها عبور می کند کوه حجر نامی می شود. در مناطق داخلیه عمان هم کوههای متعددی وجود دارد. تور عمان شما را به دیدن کارگاههای تهیه حلوای دارای اسمو رسم عمانی دعوت می نماید خرید نوعی حلوا که بهنام حلوای مسقطی پر اسم و رسم میباشد در سرزمین عمان متداول است. و از جنوب شرق هم به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود است. عمان کشوری زیبا، آزاد و آهسته در کنار دریای عمان هست که به عامل وجود بنادر تجاری فراوان در آن، از وضعیت لطف به جهت خرید و گردش برخوردار میباشد و در کنار آن از جاذبههای طبیعی جذابی سود میبرد. عمان کشوری پادشاهی است در شرق شبه جزیره عربستان. مملکت پادشاهی عمان دو‌مین مملکت بزرگی میباشد در شبه جزیره عربستان از حیطه مساحت، ودر حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت خاک عمان می باشد. مسقط شهری فراوان زیباست که تاریخ و فرهنگی فراوان غنی دارد و دور تا دورش اهمیت بیابان های وسیع احاطه شده است. قدم زدن در پیاده روهای ساحلی هنگام غروب خورشید، تماشای قلعه های تاریخی بسیار دیرین و تماشا از بازارهایی که تاریخ عربستان را به خوبی نشان می دهند کلیه از جذابیت های فوق العاده مسقط، پایتخت تور عمان ظهر عمان، هستند. این حیطه در قسمت جنوبی مرزو بوم عمان قرار گرفته و بناهای تاریخی همچون منزل فرمان روا قابوس را در خود جای دیتا است. عمان همچنین اهمیت مرز دریایی دارای جمهوری اسلامی ایران است. رانندگی در آنجا فوق العاده و معضل برانگیز است، و بهترین کار همین هست که اهمیت وسیله نقلیه آفرود بروید.