مشاوره ثبت شرکت

شرکت مسئولیت محدود از پرتقاضاترین موسسات تصویب شده در اداره ثبت شرکت هست ؛ سرمایه مورد نیاز دست‌کم یک میلیون ریال بوده و نیازی به افتتاح حساب بانکی به جهت واریز مبلغ نمی باشد و تنها در اساسنامه ذکر می گردد و بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تقسیم می شود . میتوانید حساب بانکی افتتاح کرده و کارت اعتباری اخذ کنید. پس از 5 سال میتوانید اذن اقامت دائم این کشور را اخذ کنید. کلیه متقاضیانی که به جهت مهاجرت از شیوه های سرمایه گذاری نظیر خرید کردن ملک و ثبت کمپانی در ترکیه به کارگیری میکنند، میتوانند همسر و فرزندان زیر 18 سال خویش را نیز همپا ببرند. در صورتیکه از دوران صدور اذن اقامت به مدت 6 ماه از آن به کارگیری نکنید، منقضی خواهد شد. اقدام آخر آن گاه از تایید تمام مدارک شماره تصویب کمپانی داده می شود و باید اطلاع رسانی ثبت کمپانی را در روزنامه قانونی چاپ کنید .در اطلاع رسانی می بایست اطلاعاتی در آیتم نام شرکت ، جور فعالیت مدت و اطلاعاتی از همین دست را مطرح کنید. همچنین کمپانی در راستای ارتقا تراز سرمایه و ارتقاء آن مختار بوده و کل سرمایه باید به رئیس عامل شرکت تحویل دیتا شود و متقابلا مدیرعامل کمپانی کلیدی ارائه گواهی بانکی اخذ سرمایه را پذیرا باشد و بدان اقرار نماید. برای اخذ اقامت ترکیه نحوه های مختلفی زیرا خرید کردن ملک و سرمایه گذاری وجود دارد. اما چنانچه به عنوان یک درخواست کننده خارجی مایل به تصویب کمپانی یا منش اندازی یک به دست آوردن و فعالیت تازه در ترکیه هستید، بایستی ابتدا شرکت را تصویب کرده و آن‌گاه نسبت به دریافت اقامت موقت مبادرت کنید. پس قبل از هر اقدامی به جهت تصویب شرکت، اخذ مجوز کار 0 تا 100 ثبت شرکت و … همانطور که اشاره شد در ضابطه تجارت ایران تمجید مشخصی برای کمپانی تجاری چشم نمی‌شود ولی همین مورد قضیه در آیتم موسسات دولتی درست گو نمی باشد و ضابطه مدنی کمپانی را تعریف‌و‌تمجید کرده می باشد در این تعریف اینطور ابلاغ شده که شرکت به دو معنای خاص و عام به فعالیت رفته است.