معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

شما را به مخاطبی فعال تبدیل مینماید که به جهت فهمیدن سخن فیلم به عملکرد و تفکر نیاز دارید. کاملا معین بود که سازندگان به ایجاد قسمت دوم فکر مینمایند و سپس از همین تمامی فروش بیلیون دلاری نصیب دوم هیچ دور از انتظار نمیباشد که نصیب سوم همین انیمیشن را نیز به زودی ببینیم. جالب است بدانید که این فیلم را «الیویا وایلد» کارگردانی کرده است که پیش از آن به بازیگری درگیر بود و او را اهمیت نقشآفرینی در فیلم Rush میشناسیم. این امر سبب ساز می شود که بازیگران استرس و فشار بیشتر تحمل نمایند و گدار توانسته از این تنش واقعی بازیگران در فیلم به مهربانی استعمال کند. آنگاه از دو قسمت طوفانی و هیجانی، نوبت به قسمت سوم رسید و در سال ۲۰۱۹ همین فیلم موردانتظار و جالب اکران شد و صد رد صد یک عدد از بهترین تجربهها و بهترین فیلم های ۲۰۱۹ بود. سفر فردیناند و ماریان بیش از اینکه یک هجرت جغرافیایی از جایی به جای دیگر باشد؛ گویی سفری در بین مفاهیم و کتابهاست. نکتهای که در همین فیلم لحاظ منتقدان را جلب کرده است، بازیگران هستند که هرکدامشان تازهکارند و قبل از این هیچ فیلم جدی را بازی نکردهاند؛ البته فکر نکنیم که در در آغاز خودشان نیز به این پروژه به چشم فیلم جدی نگاه کردهاند. البته می بایست اشاره کرد که استان یزد نیز جایگزین دوچندان مناسبی دانلود فیلم خیلی ترسناک در حد مرگ است. دلایل زیادی وجود دارااست که بتوان فیلم کلایمکس را جزو بهترین فیلمها دانست؛ از فیلمبرداری به طور کامل خلاقانه گرفته تا کارگردانی یک برداشت آن که بی تردید پروژه دشواری به جهت گاسپار نوئه بوده است. تلاشی که آن را می توان در فیلمبرداری و کارگردانی کاملا متفاوت در ادامه خله نیز حساس کرد. در همین فیلم گدار از داشتن یک فیلمنامه از پیش مهیا شده سر گشوده میزند و میکوشد که داستان فیلم در لحظه فیلمبرداری اصلی همکاری هنرپیشهها و فضای داستانی آفریده شود. این جزیره اهمیت مساحت ۷ km و خالی بودن از سکنه می تواند بهترین مورد ممکن برای انجام این کار باشد و یک عدد از بزرگترین فانوس دریایی در ایران، درون همین جزیره قرار دارد. همین دو یه خرده پس از فرارشان در ماجرایی رازگونه و تبهکارانه گرفتار می گردند که اخوی ماریان در آن دست دارد. پس از یك مهمانی خستهكننده در پاریس، تصمیم می‌گیرد همسر و نوپا های خود را ترك كند و دارای ماریان (با بازی کارینا) پرستار بچهاش، دانلود فیلم 76 days فرار و گریز کند. فیلم مهم خرید و فروش مخدر توسط بیلی (دنیس هاپر) و وایات (پیتر فوندا) شروع می‌شود که بر موتورهایشان در کنار فرودگاه سوار هستند و سفری را آغاز میکنند. دنیس هاپر پیروز می شود که جریانی تازه را در هالیوود شکل دهد و نسل تازهای از فیلمسازان غیر استودیویی و مستقل آغاز به تولید فیلم میکنند.