مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی بالا و ثابت دی الکتریک و ضریب تلفات ذیل از مشخصات اهمیت عایق جامد است. از ویژگیهای اساسی پلیآمیدها می قدرت از توازن سفتی/ چقرمگی عالی، استحکام مکانیکی بالا، پایداری حرارتی خیلی خوب، خاصیت ضد شعله عالی، خاصیت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و فرایند پذیری خوب نام برد که استفاده این بسپار را در صنعت های اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، مبلمان اداری و خانگی، وسایل خانگی، وسایل ساختمانی و … تجهيزاتی را که تنها اهمیت عایق بندی شالوده اند می قدرت در محفظه عایقی قرار داد که جايگاه حفاظتی برابر IP2X را تامین کند. قطعات و قسمت های برقدار که در داخل گوشه و کنار قرار دارا هستند به سیم حفاظتی وصل نمی شوند اما اگر ضرورتاً برای تغذیه و حفاظت تجهیزات دیگر، سیم حفاظتی همراه سیم های الکتریسیته از درون گوشه و کنار عبور داده شود، همین سیم ها و ترمینال های مربوطه همانند یک نصیب برقدار عایق بندی می شوند. تجهیزات ساخته شده در کارخانه اهمیت عایق بندی زیاد یا عایق بندی تقویت شده یا در پوشش تمام و سراسری از عایق قرار دارا هستند و اساسی علامت منحصربه‌فرد اساسی تجهیزات کلاس II هستند. همین مولکول بسیار دشوار حساس اسم تجاری تفلون و آرم اختصاریP.T.F.E ، اصلی توجه به خاصیت پلاستیکی بسیار آن، مثل مقاومت در حرارت بالا، مقاومت در در مقابل عامل ها شیمیائی، حلالها و در برابر چسبندگی، خواص دیالکتریک بالا و غیر سمی بودن، دارای کاربردهای گستردهای میباشد. از جمله بسپاره های لاستیک نظیر و عمده پلاستیکها. زمانی که از این ولتاژ بخش اعظم شد، ماده دیگر عایق نمی شود و بار از آن عبور می کند. 3- سبب مجزاسازی ماده عايق و پس ماند کربن شود و درنتیجه مسير هادی در تراز عایق تولید کند. از آن جا که وصل هادی های در دسترس تجهیزات برقی کلاس II به سیم حفاظتی مجاز نیست نماد در داخل و بیرون محفظه آنها چشم می شود. تجهیزاتی که چگالی ذرات آب در آن ها برای مدت طولانی ادامه دارد و برق آن ها مرتباً جدا و وصل می شود. اینجاست که کاربردهای گستردهی اپوکسی مطرح میشود: از رزینهای اپوکسی روشن که در ساخت قطعات تزئینی بکار میروند گرفته تا به کارگیری آن در ساختمان قایقهای با کارآیی بالا و استفاده از آن در پوشش قایقها و جایگزین کردن آن به جای رزینهای پلیاستر تخریبشونده اهمیت آب یا این که ژلکوتها. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما عایق الکتریکی کپتون.