نکات اجرایی نمای ساختمان

پوسته صرفا هدر دهنده نمی باشد بلکه میتواند اخذ کننده نیز باشد که از مباحث نوینی است که در ادامه در مشاجره نما و انرژی و میزان مصرف سوخت به آن خوا‌هیم پرداخت. اما خود ساختمان ها اصلی اعتنا به کاربری آن ها طراحی های نمای ویژه ای می طلبد که به ذکر آنان خوا هیم پرداخت. اما در صورتی که می خواهید یک سبک سنتی را به عمل ببرید، پنجره های مستطیلی شکل که به طور متقارن قرار گرفته اند، ایده آل تر خواهند بود. مدل کاربری ساختمان در طراحی نما به طرز مدرن دوچندان اثر گذاری گذار است.به طور نمونه درصورتیکه کاربری ساختمان اداری باشد به جهت دیده شدن بیشتر، نمای کامپوزیت سفارش میشود.متریال کامپوزیت همین امکان را به شما می دهد که برجستگی ها و فرورفتگی های قابل قبولی در نما خلق کنید که به زیبایی نما امداد شایانی می کند. پس ساختمان تجاری بایستی از برنامه ای مناسب به جهت انتقال نمای ساختمان اصلی سنگ پیام برخوردار باشد. ارزش مناسب همین متریال نسبت به سایر مصالح نما باعث اقبال اشخاص متعددی به سمت آن می شود. علاوه بر آن هنوز امکان ورود و حمل مصالح ساختمانی از گزاره سنگهای صیقل یافته به کشور آماده نشده بود و آجر رایجترین و درر دسترسی ترین مصالح ساختمانی جهت نماسازی بود. طراحی نمای ساختمان یک رشته کاملاً تخصصی هست و تنها یک معمار باتجربه می تواند ظواهر یک بنا را هماهنگ اساسی محیط اطراف آن طراحی نماید. بطور مثال نمای یک ساختمان اداری باید اهمیت کارایی ساختمان همخوانی داشته باشد.همچنین توجه به بافت گوشه و کنار نیز مهم است. در گونه های نمای ساختمان، نمای بنا های تجاری به عامل اساسی بودن موقعیت استراتژیکی تجاری، از حساس بالایی برخودار هستند. توجه به ظاهر، امنیت، بارز بودن، جلوه و خاص بودن و اما ورود و خروج نور و تهویه مناسب هوا، از اهمیت اهمیت ترین فاکتورهای اضطراری در طراحی اشکال نمای ساختمان های تجاری است. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان عمده در گزینه نمای داخلی ساختمان 100 متری لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.