چگونه برنامه تمرینی بدنسازی بنویسیم

بایستی طاقت فرسا کارایی کرده تا بعضا مورد ها را هر هفته بیشتر نمایید مثلاً همین میزان افزایش می تواند مربوط به وزنههایی باشد که بلند میکنید یا ارتقا تعداد دفعات تکرار یا این که ستهای تمرینی، انتخاب آن نیز بستگی به تصمیم شخصی شما دارد. همین بهترین نماد می باشد که به شما بگویید تمرین شما درست بوده هست و در جهت پرورش ماهیچه‌ها گام برداشته اید. همینطور میتوانید روزهایی که مجموعه ماهیچه‌ها یگانه را تمرین میدهید را جا به جا کنید، تنها به یاد داشته باشید که عضله ها تبارک (سینه و تحت بغل) را قبل از ماهیچه‌ها کوچکتر ( سرشانه و جلو بازو و پشت بازو) تمرین دهید. بله، اشتباهی در برنامه نمیباشد و به این صورت انجام دهید. احتمالا هم به طور اتفاقی از یک مجموعه عضله در هفته عمل زیادی بکشید. به عنوان مثال، اهمیت تقسیم نمودن برنامه تمرینی بدنسازی ددلیفت و اسکوات در دو روز متعدد و قرار دادن تمرینات تحت بغل در در بین این دو روز، سه روز متوالی عضله‌ها ذیل کمر خویش را زیر فشار قرار می دهید و این تیم ماهیچه ها زود خسته میشوند. چنانچه این حادثه بیافتد و احساس کردید که به میزان الزام بازیابی نکرده اید، تمام یک هفته را کامل از هر تمرینی که به آن تیم عضله فشار بیاورد به دور شوید. در همین دو روز شاید احساس نمایید که کوچک شده اید، اما بدن شما برای بازیابی و ترمیم به روزگار نیاز دارد. همین برنامه تمرینی را به شکل و ۴ روز در هفته در مقطع هنگامی ۶۰ روز انجام شود . این تمرین را به تعداد تکرار مشخص و معلوم شده به همین طرز انجام دهید. از همین رو بایستی اذن بدهید بدنتان به حجم گزینه نیاز برسد و بعد از آن دارای تمرینات فشرده آن ها را تبدیل به صورت و فرم دلخواه درآورید. در طراحی برنامه بدنسازی خویش اعتنا داشته باشید که هر یکسری هفته یک توشه دو روز پی در پی را برنامه بدنسازی گوشی استراحت قرار دهید. عضله در اثر به معضل کشیده نشدن و ذیل فشار قرار نگرفتن به مرور دوران تحلیل خواهد رفت. به کلمه ساده، در زمان تمرین بدن به دم نمودن نیاز دارد، چرا که به خون طولانی تر تری نسبت به معمول نیاز داریم تا به عضلات انرژی برساند و مواد زاید را از سلول ها خارج کند. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم برنامه بدنسازی لاغری شکم و پهلو حیاتی دستگاه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.