چگونه یک رویا نیکو ویلیامز را به ساختن مهره‌های شگفت‌انگیز سوق داد

  • 2 روز قبل
  • رادیو
  • مدت زمان 54:00

مادربزرگ نیکو ویلیامز زمانی که او در حال بزرگ شدن اولین ملت Aamjiwnaang در نزدیکی Sarnia، انتاریو بود، کارهای مهره‌کاری می‌کرد. اگرچه نیکو امروز هیچ یک از خلاقیت‌های خود را ندارد، او مسیر خود را به‌عنوان یک هنرمند نوآور مهره‌کاری در پیش می‌گیرد، و قطعاتی را خلق می‌کند که تضمین می‌کنند شما را دو و سه‌برابر کنید. کارهای او را در www.nicowilliams.com بررسی کنید