کاربرد پلنیوم باکس-هواسازاتاق تمیز-آژند کلین روم

و پلنیوم باکس سبب پخشِ هوا و تعدیل فشار خروجی هوا ازتمام نقاط دریچه های خطی و اسلوت می گردد و از فرآورده ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر مبنا حالت فضای سقف کاذب و همینطور طول و عرض دریچه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. باکس توزیع هوا از کالا ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر اساس شرایط فضای سقف کاذب و همچنین طول و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. جهت انتقال هوا بوسیله روزنه خطی یا این که همین که روزنه های حساس طول بلند از پلنیوم باکس استفاده می شود. 5. قابلیت تعبیه ی حاشیه ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال دریچه هوا توسط بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می انواع پلنیوم باکس شود. عمدتاً جهت دارای ارتباط ساختنِ لاینِ اصلیِ شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس، از انواعِ نتورک خرطومی (فلکسیبل، انعطافپذیر) به کارگیری می شود که بهوسیلهی بست و چسبِ هوابندی از هر دو سو هوابندی انجام میشود. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از انواع پلنیوم باکس ، شما ممکن میباشد می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید. بر مبنا مدل، اندازه، تعداد ورودی لوله خرطومی و تعداد خروجی دریچه قیمت تمام شده پلانیوم باکس اهمیت یکدیگر گوناگون است. پلنیوم باکس باعث پخش تدریجی هوا در راستای طول روزنه و ایجاد فشار متعادل در پشت روزنه می شود . پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا حیاتی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲متر پشت دریچه های خطی کارگزاری می شوند. در ادامه این مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای به فعالیت گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. لازم به ذکر می باشد روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از باطن به وسیله یک‌سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به سوراخ کاری بر روی فریم روزنه ها و خراب شدن نمای کار نمی باشد . همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها معلوم می باشد یک جعبه در تولید آن ها تعبیه شده است که از آن به مراد تجمع هوا استفاده می شود. همین وسیله می تواند هوا را به طور تمام پخش نماید و از تمرکز خروج آن در یک دریچه معلوم و مشخص دوری کند. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پلنیوم باکس چیست لطفا از کاغذ ما بخواهید.