کمیته مشورتی در مورد گورهای مسکونی مدارس می گوید که با NGO مستقر در هلند کار نخواهد کرد

گروهی که به حمایت از جوامع بومی در حالی که به دنبال کودکان ناپدید شده در مدارس مسکونی می گردند، می گویند که در روند مشارکت در جمع آوری DNA برای شناسایی قبرهای بدون علامت در مکان های مدرسه قبلی شرکت نمی کنند.

در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، کمیته ملی مشاوره مدارس مسکونی کودکان گم‌شده و دفن‌های بدون نام و نشان نگران تصمیم دولت فدرال برای استخدام سازمانی مستقر در هلند برای انجام این کار است – و این تصمیم بدون مشورت اتفاق افتاد.

در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً نگران هستیم که چنین فرآیند مهم و حساسی به یک سازمان غیربومی بدون سابقه قبلی کار با بازماندگان مدارس مسکونی سپرده شده است.

کمیته مشاوره ملی یک نهاد مستقل است که تحت هدایت حلقه ای از بازماندگان کار می کند. این مرکز توسط مرکز ملی حقیقت و آشتی (NCTR) اداره می شود و توسط NCTR و بخش فدرال روابط تاج و تخت و امور شمال اداره می شود.

عضو کمیته، هارلی کروشو، یکی از بزرگان بلک فوت از ملت پیکانی در جنوب آلبرتا، گفت که دولت فدرال قبل از استخدام سازمان مستقر در هلند با این گروه مشورت نکرده است.

“اگر به رهبری بومی نیست، تأثیر خانواده های ما در مدرسه مسکونی و تجربه درد و آزار را چگونه احساس می کنید؟” کروشو گفت.

بر اساس یک خبرنامه دولتی در فوریه، دولت فدرال با کمیسیون بین‌المللی افراد گمشده (ICMP) قرارداد داد تا با جوامع بومی در مورد شناسایی و بازگرداندن بقایای قبرهای بدون علامت در مدارس مسکونی سابق، همکاری کند.

CBC News با خدمات بومی کانادا در مورد تصمیم به استخدام ICMP تماس گرفت اما بیانیه ای در زمان انتشار دریافت نکرد.

ICMP برای انجام این کار تقریباً 2 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. در خبر فوریه آمده است که جوامع مجبور نیستند با ICMP کار کنند.

گفتگوی ویژه برای کودکان گمشده و دفن بی نام و نشان در مدارس مسکونی و مرکز ملی حقیقت و آشتی از این قرارداد ابراز نگرانی کرده اند.

در خبر فوریه همچنین آمده است که “تسهیل کنندگان بومی محلی هر مرحله از فرآیند را رهبری خواهند کرد” زیرا ICMP با جوامع علاقه مند کار می کند.

در بیانیه کمیته مشورتی ملی آمده است: «فرایند تعامل فدرال با هدف توسعه یک استراتژی ملی مشترک در زمینه DNA، شناسایی و بازگرداندن کودکان گمشده مدارس مسکونی باید بیش از استخدام کارکنان بومی باشد: باید توسط بومیان هدایت شود و بازمانده شود. منجر شد تا اطمینان حاصل شود که آسیب بیشتری وارد نمی شود.”

کروشو گفت: «ما باید به دایره بازماندگان گوش دهیم زیرا خرد آنها مقدس است.

کمیته مشورتی شامل کارشناسانی در زمینه تحقیقات آرشیوی، جستجوهای زمینی، تحقیقات پلیس قانونی و تروما است که به گفته کروشو آنها را در “بهترین موقعیت” برای حمایت از بازماندگان و جوامع از طریق فرآیند بازگرداندن بقایای بدن به میهن می‌گذارد.


پشتیبانی برای هر کسی که تحت تأثیر تجربه خود در مدارس مسکونی یا آخرین گزارش‌ها قرار گرفته است در دسترس است.

یک خط بحران ملی مدارس مسکونی هندی برای حمایت از دانش آموزان سابق و افراد آسیب دیده ایجاد شده است. مردم می توانند با تماس با خط 24 ساعته بحران ملی: 1-866-925-4419 به خدمات ارجاع عاطفی و بحران دسترسی داشته باشند.

مشاوره سلامت روان و پشتیبانی بحران نیز به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته از طریق خط تلفن Hope for Wellness به شماره 1-855-242-3310 یا به صورت آنلاین در دسترس است. www.hopeforwellness.ca.