Monthly Archives سپتامبر 2021

تست سرعت و شتاب تویوتا GR یاریس جدید

همچنین مشابهتهای زیادی بین طراحی، مشخصات فنی و پلتفرم این خودرو با ولکس سی۳۰ دیده میشود. این اتومبیل از نظر فنی با توجه به امتیازات حاصله، رتبه آخر را به خود اختصاص داد. ولی به هر حال، ما معیار امتیاز را به نظر شرکت کنندگان واگذار کردیم و به همین علت در آزمون مقایسه ای، در بخش کیفیت ساخت و قطعات داخلی امتیاز 3.37، در بخش زیبایی طراحی داخلی امتیاز 3.39، در بخش راحتی امتیاز 2.39، در بخش جاداری امتیاز 2.84، در بخش تجهیزات امتیاز 3.84، در بخش زیبایی طراحی خارجی امتیاز 3.03، در بخش کیفیت رنگ امتیاز 3.28 و در بخش کیفیت قطعات خارجی امتیاز 3.84 از 5 را به دست آورد. پدال/ تویوتا یاریس هاچبک را از هر جنبهای که بنگریم خودروی شایستهای است چه به لحاظ زیبایی و چه به لحاظ کارکرد؛ اما آنچه این خودرو را از دیگر همتایانش، متمایز میسازد بهای بسیار بالای آن است...

Read More

قیمت روز موتور زانتیا – قیمت اجناس

در عین حال تعداد تعمیرگاههایی که به صورت تخصصی به کار زانتیا میپردازند به مراتب بیشتر از مگان است. در حال حاضر قطعاتی مثل کاپوت و درب به صورت نو و پلمب از مبدا چین که سازنده این قطعات است وارد کشور می شود اما به دلیل تمایل زیاد مصرف کنندگان در استفاده از قطعات اصلی و فرانسوی ، این قطعات به صورت استوک در رنگهای مختلف موجود می باشد که البته هنگام خرید باید توجه داشته باشید کد رنگ خودروی شما با کد رنگ قطعه تعویضی یکسان باشد. البته پیستون موتورهای مدل ۹۹ به بعد دارای برجستگی بسیار جزئی هستند که هدف از آن افزایش تراکم از ۸/۸ به ۰/۹ بوده است ولی این مساله در هنگام انتخاب موتور اهمیت زیادی ندارد...

Read More